Na jakém principu pracuje tepelné čerpadlo ?

Tepelné čerpadlo pracuje na principu přenosu tepla z jednoho místa na druhé pomocí cyklu stlačování a expanze chladiva. Tento proces umožňuje získávat teplo z přírodních zdrojů, jako je vzduch, země nebo voda, a přenášet ho do interiéru budovy.

Zde je podrobný popis principu fungování tepelného čerpadla:

Základní komponenty tepelného čerpadla

 1. Výparník: Zařízení, ve kterém chladivo absorbuje teplo z okolního prostředí (vzduch, země nebo voda) a vypařuje se.
 2. Komprese: Proces, při kterém kompresor stlačuje vypařené chladivo, čímž zvyšuje jeho tlak a teplotu.
 3. Kondenzátor:  Zařízení, kde stlačené a horké chladivo předává teplo do topného  systému budovy (např. topné vody nebo vzduchu) a kondenzuje zpět na  kapalinu.
 4. Expanzní ventil: Zařízení, které snižuje tlak chladiva před jeho návratem do výparníku, čímž umožňuje opětovné vypařování chladiva.

Pracovní cyklus tepelného čerpadla

 1. Vypařování:
  • Chladivo  v kapalném stavu vstupuje do výparníku, kde absorbuje teplo z okolního  prostředí (např. venkovní vzduch u vzduchových čerpadel nebo země u  geotermálních čerpadel).
  • Chladivo se vypařuje (mění se z  kapalného na plynné), protože při nízkém tlaku a teplotě může absorbovat  teplo i při nízkých teplotách prostředí.
 2. Komprese:
  • Plynné chladivo je nasáváno kompresorem, který ho stlačuje. Stlačením chladiva se výrazně zvyšuje jeho teplota a tlak.
  • Horké a stlačené chladivo pokračuje do kondenzátoru.
 3. Kondenzace:
  • V kondenzátoru chladivo předává své teplo do topného systému budovy, čímž se ochlazuje a kondenzuje zpět na kapalinu.
  • Teplo předané do topného systému je využito pro vytápění nebo ohřev vody.
 4. Expanze:
  • Kapalné chladivo prochází expanzním ventilem, kde dochází ke snížení tlaku.
  • Snížením tlaku klesá teplota chladiva, které je pak připraveno znovu vstoupit do výparníku a opakovat cyklus.

Typy tepelných čerpadel

 1. Vzduch-voda:
  • Odebírá teplo z venkovního vzduchu a přenáší ho do topného systému budovy.
  • Vhodné pro mírné klimatické podmínky, ale účinnost může klesat při velmi nízkých teplotách.
 2. Země-voda (geotermální):
  • Odebírá teplo ze země pomocí podzemních kolektorů nebo vrtů.
  • Vysoce účinné a stabilní, protože teplota země je relativně konstantní po celý rok.
 3. Voda-voda:
  • Odebírá teplo z vodního zdroje, jako je podzemní voda, jezero nebo řeka.
  • Vysoce účinné, ale vyžaduje dostupnost vhodného vodního zdroje.

Výhody tepelných čerpadel

 • Energetická účinnost: Tepelná čerpadla mohou poskytovat 3 až 4 jednotky tepla na každou jednotku spotřebované elektrické energie.
 • Ekologičnost: Používají obnovitelné zdroje energie, což snižuje emise skleníkových plynů.
 • Nízké provozní náklady: I přes vyšší počáteční investici mohou nižší provozní náklady přinést dlouhodobé úspory.

Tepelné  čerpadlo je tedy efektivní a ekologický způsob vytápění a chlazení  budov, který využívá přírodní zdroje tepla a přispívá k úsporám energie.

Zdroj: Umělá inteligence AL


Přihlásit se k odběru novinek

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

© ARSYLINE 2024
Upozornění
Zavřít
Zboží bylo úspěšně přidáno do košíku

V košíku máte zboží v celkové hodnotě 0 Kč s DPH

Pokračovat v nákupu Zobrazit košík