Destix DX3110 doplňovací balení dezinfekčního prostředku 1 l 1 ks

Kód: PROFI-2576 / Výrobce: Destix

439 Kč 362.81 Kč
skladem

Popis produktu

Destix DX3110 doplňovací balení dezinfekčního prostředku 1 l 1 ks

Technické parametry

Content 

1 ks

Mocnost vláken 

1 l

Kategorie produktu 

doplňovací balení dezinfekčního prostředku

Prohlášení o nebezpečnosti

Signální slovo

nebezpečí

Bezpečnostní upozornění GHS / H-věty
 • H 225: Vysoce hořlavá kapalina a páry.
 • H 318: Způsobuje vážné poškození očí.
 • H 336: Může způsobit ospalost nebo závratě.
Pokyny pro bezpečné zacházení / P-věty
 • P 102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P 210: Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.
 • P 403 + P 233: Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
 • P 280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P 305 + P 351 + P 338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P 310: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Dezinfekční prostředek

Desinfekční hadříky® MA61 dezinfekční tekutina pro malé plochy a inventáře v domácnosti, v ordinacích, domácnostech a klinikách. Účinné proti bakteriím (vč. MRSA), viry (BVDV, Vaccinia, Rota a ribotzombie ribotzombie Noro) a plísním (Candida Albicans, Aspergillus niger). Mykobakterizidie a tuberkulozide účinnost (M. Terrae, M. Avium).

Tento text byl přeložen strojově.

Charakteristika

 • Odolná vůči alkoholu rychle dezinfekce pro povrchy
 • VAH uvedeno v seznamu
 • Formaldehydfrei
 • Aldehydfrei a phenolfrei.

Komentáře

Biocidní produkty používejte opatrně. Před použitím si přečtěte etiketu a informace o produktu.

 EAN: 4019114031103

Dotaz k produktu

Produkt*
Jméno a příjmení* E-mail*
Váš dotaz*

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Přihlásit se k odběru novinek

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

© ARSYLINE 2021
Upozornění
Zavřít
Zboží bylo úspěšně přidáno do košíku
0s DPH

V košíku máte zboží v celkové hodnotě 0 Kč s DPH

Pokračovat v nákupu Zobrazit košík