septLIQUID SENSITIVE 412010101200 dezinfekční gel 150 ml 1 ks

Kód: PROFI-2579

132 Kč 109.09 Kč
skladem

Popis produktu

septLIQUID SENSITIVE 412010101200 dezinfekční gel 150 ml 1 ks

Technické parametry

Bezpečnostní pokyny / věty EUH 

EUH 018

Content 

1 ks

Mocnost vláken 

150 ml

Kategorie produktu 

dezinfekční gel

Prohlášení o nebezpečnosti

Signální slovo

pozor

Bezpečnostní upozornění GHS / H-věty
  • H 226: Hořlavá kapalina a páry.
  • H 319: Způsobuje vážné podráždění očí.
  • H 336: Může způsobit ospalost nebo závratě.
Pokyny pro bezpečné zacházení / P-věty
  • P 210: Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.
  • P 305 + P 351 + P 338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P 403 + P 233: Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
  • P 501: Odstraňte obsah/obal …

DEZINFEKČNÍ gel SENSITIVE SeptLIQUID

SeptLIQUID 150 ml od společnosti Hagleitner představuje další výrobek pro dezinfekci rukou na cestách. SeptDES GEL je k dispozici také v obalu vacuumBAG pro zásobník XIBU XL SenseFLUID. Řada XIBU XL senseFLUID od společnosti Hagleitner zaručuje optimální čistotu a ochranu rukou. V závislosti na druhu znečištění a oblasti použití máte k dispozici handPROTECT PURE pro ochranu pokožky, creamSOAP PURE, abrasivUNIVERSAL, abrasivCOLOR a abrasivPOWER pro čištění a CREAM PURE pro péči o pokožku.

Komentáře

Biocidní produkty používejte opatrně. Před použitím si přečtěte etiketu a informace o produktu.

 EAN: 9008353081869

Dotaz k produktu

Produkt*
Jméno a příjmení* E-mail*
Váš dotaz*

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Přihlásit se k odběru novinek

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

© ARSYLINE 2021
Upozornění
Zavřít
Zboží bylo úspěšně přidáno do košíku
0s DPH

V košíku máte zboží v celkové hodnotě 0 Kč s DPH

Pokračovat v nákupu Zobrazit košík